Hem      Religion 7

 
 
 
 
 
 
 
 

Religion 7

Specialpedagogisk version

Titel: Religion 7
Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Sidor: 136
F-Pris: 130 kr
ISBN 978-91-86619-02-2

Välj det säkra alternativet – inte det ofta använda
Ett bra läromedel fungerar som ett multiverktyg - Smarta tips & praktiska lösningar‎ Att undervisa i religionskunskap kräver ett läromedel som svarar mot det innehåll och de mål som kursplanen tydliggör. Upplägget på detta läromedel har en specialpedagogisk inriktning. Läromedlets multimodala utformning ger läraren ett antal variationer att ge eleven möjlighet att uppnå kursplanens mål. Till exempel: Om svårigheten är läsproblem, så är texten extra stor. Om det föreligger problem med förståelsen så är de pedagogiskt utformade bilderna ett alternativ sätt att nå målen. Mycket mer finns att upptäcka med denna bok. Och omsvårigheterna handlar om att inte komma ihåg så är repetitionsuppgifterna formade så att de ska stimulera både bildminne och läsminne.

Om författarna:

Carl E. Olivestam är professor i utbildningsvetenskap. Han började sin yrkesverksamhet som högstadielärare i religionskunskap och historia. Intresset för elever och lärande utvecklade han därefter som lärarutbildare och forskare. Carl har också skrivit ett antal läromedel i olika ämnen och för olika stadier.
 
Håkan Thorsén är docent i etik. Han arbetade först inom den sociala sektorn. Därefter utbildade han sig till högstadielärare inom soämnena. Som forskare har han särskilt ägnat sig åt etik och livsfrågor. Håkan är en ofta anlitad föreläsare och arbetar som etisk handledare vid sidan av läromedelsförfattandet.
 
Läroplanen 2011 för grundskolan och dess kursplan i religionskunskap har inspirerat författarna till att skriva dessa läromedel i ämnet. Senaste forskning kring hur hjärnan lär och hur man därför bör undervisa utgör grunden för dessa böckers utformning, se boken
När hjärnan får bestämma.

Handledning:
Se dessutom på denna Handledning via Powerpoint och Handbok med smarta tips och praktiska lösningar‎.

Handledning för Religion 7(PowerPoint)
 
Remus förlag

Förlagets adress:
Remus förlag
Mjölnarvägen 24
131 31 Nacka
Tel. 0705 - 172 172
info@remusforlag.se

Bokbeställning:

Böckerna beställs genom
LäroMedia
Box 6073
700 06 Örebro
Tel. 019-20 69 00
Fax 019-20 69 49
order@laromedia.se


För privatpersoner:
Tel. 019-20 69 40

Kompetensutveckling:
Medverkande bokas hos
carl.olivestam@remusforlag.se
Tel. 0705 - 172 172