Hem      Religion 7

 
 
 
 
 
 
 
 

Religion 7

Titel: Religion 7
Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Sidor: 136
F-Pris: 130 kr
ISBN 978-91-86619-08-4

Välj alternativet till det du redan prövat

Att undervisa i religionskunskap kräver ett läromedel som ständigt är aktuellt. Därför har nu den reviderade upplagan kommit som än tydligare svarar mot det innehåll och de mål som kursplanen tydliggör.


Upplägget på detta läromedel vill underlätta lärarens undervisning och elevens möjlighet att uppnå kursplanens mål. Den har tydliga huvudavsnitt, olika nivåer, rikt bildmaterial och innehålls-förteckning som redogör för vad som återfinns där. Denna bok är formad som en bruksbok att brukas av lärare och elever tillsammans.

Se dessutom på denna hemsida Handledning i Powerpointutformning med smarta tips och praktiska lösningar‎ och Handbok för religionslärare i bokform som därtill ger teoretisk och pedagogisk/didaktisk fördjupning.

Om författarna:

Carl E. Olivestam är professor i utbildningsvetenskap. Han började sin yrkesverksamhet som högstadielärare i religionskunskap och historia. Intresset för elever och lärande utvecklade han därefter som lärarutbildare och forskare. Carl har också skrivit ett antal läromedel i olika ämnen och för olika stadier.
 
Håkan Thorsén är docent i etik. Han arbetade först inom den sociala sektorn. Därefter utbildade han sig till högstadielärare inom soämnena. Som forskare har han särskilt ägnat sig åt etik och livsfrågor. Håkan är en ofta anlitad föreläsare och arbetar som etisk handledare vid sidan av läromedelsförfattandet.
 
Läroplanen 2011 för grundskolan och dess kursplan i religionskunskap har inspirerat författarna till att skriva dessa läromedel i ämnet. Senaste forskning kring hur hjärnan lär och hur man därför bör undervisa utgör grunden för dessa böckers utformning, se boken När hjärnan får bestämma.

Handledning:
Se dessutom på denna Handledning via Powerpoint och Handbok med smarta tips och praktiska lösningar‎.

Handledning för Religion 7(PowerPoint)
 
Remus förlag

Förlagets adress:
Remus förlag
Mjölnarvägen 24
131 31 Nacka
Tel. 0705 - 172 172
info@remusforlag.se

Bokbeställning:

Böckerna beställs genom
LäroMedia
Box 6073
700 06 Örebro
Tel. 019-20 69 00
Fax 019-20 69 49
order@laromedia.se

Kompetensutveckling:
Medverkande bokas hos
carl.olivestam@remusforlag.se
Tel. 0705 - 172 172