Hem      Religion 9

 
 
 
 
 
 
 
 
Religion 9

Titel: Religion 9
Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Sidor: 112
F-Pris: 130 kr
ISBN 978-91-86619-06-0

Religion 9 fulländar utveck-lingen mot de kursmål som gäller vad en elev som lämnar högstadiet ska behärska. Självklart fungerar denna bok som en fullföljare av Religion 7 och Religion 8. Men den fungerar lika bra även om annat läromedel använts i tidigare årskurser.

Den genomtänkta didaktiska strukturen innebär att även denna bok ska kunna läsas på många sätt för att tilltala så många elever med olika lätthet för lärandet. Bilder och bildrepetition innebär till exempel att de kan ersätta en hel del av texten. Progressionen i förhållande till de tidigare böckerna är att redan bekant stoff nu kommer tillbaka men i en jämförande tematisk utformning. Lärande bygger ju enligt senaste hjärnforskning på att det redan lärda ska återanvändas för att förstärka lärandet, men utan att det uppfattas om omtuggning vilket leder i stället till uttråkning. Etikavsnitten startar i av eleverna känd miljö men inte längre knutna till person och närmiljö, utan till samhälls- och global problematik. Fortfarande behålls konkreta ingångar som platser, byggnader och golv som ingångar till fördjupad insikt i de ämnesområden som kursplanen anger. Hur man i olika sammanhang mäter tid är ett perspektiv som konkret visar skillnader och likheter mellan religioner och kulturer.

I likhet med de tidigare böckerna kan läraren med denna bok vara säker på att eleverna kommer att uppnå kursmålen och att de kan uppnås på olika sätt. Variation i repetition, oväntade och väntade infallsvinklar samt starten i det välbekanta med utmaning av det oväntade ger innehållet en stimulerande undervisnings- och lärandeprocess.

Om författarna:

Carl E. Olivestam är professor i utbildningsvetenskap. Han började sin yrkesverksamhet som högstadielärare i religionskunskap och historia. Intresset för elever och lärande utvecklade han därefter som lärarutbildare och forskare. Carl har också skrivit ett antal läromedel i olika ämnen och för olika stadier.
 
Håkan Thorsén är docent i etik. Han arbetade först inom den sociala sektorn. Därefter utbildade han sig till högstadielärare inom soämnena. Som forskare har han särskilt ägnat sig åt etik och livsfrågor. Håkan är en ofta anlitad föreläsare och arbetar som etisk handledare vid sidan av läromedelsförfattandet.
 

Läroplanen 2011 för grundskolan och dess kursplan i religionskunskap har inspirerat författarna till att skriva dessa läromedel i ämnet. Senaste forskning kring hur hjärnan lär och hur man därför bör undervisa utgör grunden för dessa böckers utformning, se boken
När hjärnan får bestämma.


 


 
Remus förlag

Förlagets adress:
Remus förlag
Mjölnarvägen 24
131 31 Nacka
Tel. 0705 - 172 172
info@remusforlag.se

Bokbeställning:

Böckerna beställs genom
LäroMedia
Box 6073
700 06 Örebro
Tel. 019-20 69 00
Fax 019-20 69 49
order@laromedia.se


För privatpersoner:
Tel. 019-20 69 40

Kompetensutveckling:
Medverkande bokas hos
carl.olivestam@remusforlag.se
Tel. 0705 - 172 172