LÄROMEDEL SOM STIMULERAR FANTASI OCH KREATIVITET

Remus förlag producerar högkvalitativa läromedel för förskola, skola och högskola

Historien om Remus

Enligt den romerska legenden blev bröderna Remus och Romulus utsatta i skogen att dö, men en varghona ”adopterade” och födde upp dem.

För oss som förlag tillämpar vi detta så att ingen ska behöva hamna i utanförskap. I våra produkter finns olika alternativa vägar till att få den kunskap som avsedd utbildning ska ge. Legenden berättar vidare om hur Remus tillsammans med sin bror Romulus grundade staden Rom. Den stad som blev huvudstad i det romerska imperiet. Ett ordspråk säger att ”Rom byggdes inte på en dag”.

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40