Beställ här

F-pris: 130 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Religion 9 fulländar utvecklingen mot de kursmål som gäller vad en elev som lämnar högstadiet ska behärska. Självklart fungerar denna bok som en fullföljare av Religion 7 och Religion 8. Men den fungerar lika bra även om annat läromedel använts i tidigare årskurser.

  Den genomtänkta didaktiska strukturen innebär att även denna bok ska kunna läsas på många sätt för att tilltala så många elever med olika lätthet för lärandet. Bilder och bildrepetition innebär till exempel att de kan ersätta en hel del av texten. Progressionen i förhållande till de tidigare böckerna är att redan bekant stoff nu kommer tillbaka men i en jämförande tematisk utformning. Lärande bygger ju enligt senaste hjärnforskning på att det redan lärda ska återanvändas för att förstärka lärandet, men utan att det uppfattas om omtuggning vilket leder i stället till uttråkning.

  Etikavsnitten startar i av eleverna känd miljö men inte längre knutna till person och närmiljö, utan till samhälls- och global problematik. Fortfarande behålls konkreta ingångar som platser, byggnader och golv som ingångar till fördjupad insikt i de ämnesområden som kursplanen anger. Hur man i olika sammanhang mäter tid är ett perspektiv som konkret visar skillnader och likheter mellan religioner och kulturer.

  I likhet med de tidigare böckerna kan läraren med denna bok vara säker på att eleverna kommer att uppnå kursmålen och att de kan uppnås på olika sätt. Variation i repetition, oväntade och väntade infallsvinklar samt starten i det välbekanta med utmaning av det oväntade ger innehållet en stimulerande undervisnings- och lärandeprocess.

 • Carl E. Olivestam är docent i didaktik vid Göteborgs universitet, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010). Därtill har han grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik, tillsammans med Håkan Thorsén, skrivit boken Värdegrund i förskola och skola (Remus 2018).

  Håkan Thorsén är docent i etik vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med ett antal statliga organ, främst Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Han har verkat som expert inom Socialstyrelsen och arbetar sedan 35 år som etisk handledare, bland annat inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tvångsvård samt kriminalvård. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik (Remus 2017).

  Läroplanen 2011 för grundskolan och dess kursplan i religionskunskap har inspirerat författarna till att skriva dessa läromedel i ämnet. Senaste forskning kring hur hjärnan lär och hur man därför bör undervisa utgör grunden för dessa böckers utformning, se boken När hjärnan får bestämma.

 • Se dessutom på denna Handledning via Powerpoint och Handbok för religionslärare med smarta tips och praktiska lösningar.

 • Titel: Religion 9

  Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén

  Sidantal: 112

  F-pris: 130 kr

  ISBN: 978-91-86619-06-0

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40