Experiment i demokrati

Beställ här

F-pris: 110 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Experiment i demokrati är ett läromedel som med fördel kan nyttjas av lärare och pedagoger som start av värdegrundsarbete och särskilt dess  demokratibegrepp. Läromedlet är byggt på databaserad forskning på mikronivå. Här demonstreras  vilka möjligheter och hinder som fanns när medborgare för tvåhundra år sedan hävdade sin personliga rätt mot myndigheter som vid denna tid bestod av både stat och kyrka. Bokens undertitel Religion och samhälle i Skellefteå och Arvidsjaur 1810-1830 visar period och geografiskt område.

  Detta tidiga experiment i demokrati är en spännande och utmanande historia som äger rum i ett i övrigt föga demokratiskt land styrt av Karl XIV Johan och en regering som i övrigt vakade över att liberala tendenser som en fri press och yttranderätt inte fick stort utrymme. Men för Skellefteå gjorde kungen ett undantag, ett friutrymme för demokrati tilläts, något som författaren med vetenskapligt underlag redogör för. Och det är inte som i huvudstaden Stockholm där överklassen leder försök till att skaffa sig större friheter och rättigheter under samma tid. Nej här i den norrländska regionen är det drängar och pigor som med utstuderat smarta drag får överheten att tappa kontrollen. Och när denna överhet till slut vänder sig till kungen själv i försöket att stoppa utvecklingen får de av honom en oväntad lösning på konflikten.  

  Detta läromedel kan med framgång användas av lärare, pedagoger och lärarutbildare som kompetensutvecklande underlag. Det ger ett 200-årigt perspektiv på demokratins förutsättningar och utveckling. Och det skedde i en tid som inte präglades av de demokratiska värderingar som präglar dagens samhälle och som uttrycks i skolans värdegrund och i lagar som försvarar tryckfrihet och yttrandefrihet, samt förbjuder diskriminering och särbehandling.

  Läromedlet Experiment i demokrati bygger på Olivestams egen forskning och tillgången till den digitala databas som då byggts upp vid Umeå universitet. Resultatet visar på vad som tidigare inte uppmärksammats i forskningen: ett tidigt experiment i demokrati under en tid då denna möjlighet till samhällsförändring och den enskilda människans möjlighet till inflytande saknade social, laglig och rättslig grund.

  Carl E. Olivestam redovisar i detta verk ett av sina forskningsområden. Boken tillkom i samverkan med ett antal studerande vid Umeå universitet som under hans ledning kartlade regionens unika förutsättningar för demokratiutveckling.

  Här kan man med fog utbrista:
  Det finns en hel del att lära av historien för att förstå och försvara samtiden för framtiden!

 • Titel: Experiment i demokrati

  Författare: Carl E. Olivestam

  Sidantal: 172

  F-pris: 110 kr + moms + påslag

  ISBN: 91-630-9643-9

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40