Experiment i demokrati

Beställ här

F-pris: 110 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Experiment i demokrati är en bok av som byggd på databaserad forskning på mikronivå visar vilka möjligheter och hinder som fanns när medborgare för tvåhundra år sedan hävdade sin personliga rätt mot myndigheterna som vid denna tid bestod av både stat och kyrka. Bokens undertitel ”Religion och samhälle i Skellefteå och Arvidsjaur 1810-1830” visar period och geografiskt område.

  Detta tidiga experiment i demokrati är en spännande historia som äger rum i ett i övrigt föga demokratiskt land styrt av Karl XIV Johan och en regering som i övrigt vakade över att liberala tendenser som en fri press inte fick stort utrymme. Men för Skellefteå gjorde kungen ett undantag, ett friutrymme för demokrati tilläts, något som författaren på vetenskapligt underlag redogör för.

  Boken kan med framgång användas som underlag i grupparbete, enskilt studium för att ge ett perspektiv på demokratins förutsättningar och utveckling i en tid som inte präglades av de demokratiska värderingar som präglar dagens samhälle och som uttrycks i skolans värdegrund och i lagar som försvarar tryckfrihet och yttrandefrihet, samt förbjuder diskriminering och särbehandling.

  Carl E. Olivestam redovisar i denna bok ett av sina forskningsområden. Boken tillkom i samverkan med ett antal studerande vid Umeå universitet som under hans ledning kartlade regionens unika förutsättningar för demokratiutveckling.

 • Titel: Experiment i demokrati

  Författare: Carl E. Olivestam

  Sidantal: 172

  F-pris: 110 kr + moms + påslag

  ISBN: 91-630-9643-9

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40