Beställ här

F-pris: 180 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Att upptäcka och åtgärda problem som drabbar barn och ungdomar

  Psykosocialt arbete är utformat för att användas vid olika institutioner av socialsekreterare och vårdpersonal som arbetar med barn och ungdomar med psykosocial problematik. Därtill ger den vägledning för  lärare, pedagoger och övrig personal inom förskola, skola och fritidshem.  Ett läromedel som ger kompetensutveckling för dem som är under utbildning, vidareutbildning eller redan arbetar med utsatta barn och ungdomar. En viktig utgångspunkt för denna kompetensutveckling är att också arbeta med och fördjupa sina egna självinsikter liksom existentiella frågor.

  Detta läromedel ger en kompetensutveckling genom handledning i hur lärare och pedagoger och övrig personal kan upptäcka risksignaler i tid. Detta för att kunna bemöta barn och ungdomar med dessa problem. Läromedlet ger därtill exempel på ett antal beprövade metoder för vägledning inom det psykosociala arbetet.

  En historisk översikt över framväxt och utveckling av det psykosociala arbetet ger en breddad förståelse för hur problem uppstår och bearbetas i olika sammanhang och situationer.

  En presentation av förekommande barnorganisationer och om barns förhållanden i olika länder ger ytterligare perspektiv på den svenska psykosociala verksamheten.

  Detta högaktuella läromedel stimulerar till läsning och eftertanke genom överraskande illustrationer med oväntade vinklingar på problemidentifiering och lösningsförsök.

  Detta läromedel har tillkommit i ett nära samarbetande team av erfarna läromedelsförfattare: 
  Carl E. Olivestam, professor i utbildningsvetenskap
  Diana Thorzén socionom och leg. psykoterapeut
  Håkan Thorsén, docent inom omvårdnad med inriktning etik.

 • Diana Thorzén är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon har ett förflutet som dans- och dramapedagog, där syftet har varit att frigöra människors egna inre resurser. Hon utbildade sig till socionom och arbetade både inom socialtjänst och som skolkurator. Detta ledde till att hon kunde utveckla det frigörande förhållningssättet och till att även omfatta den verbala inre kommunikationen. Inom sitt arbete som psykoterapeut, inom primärvården och nu i egen regi, har hon utvecklat denna metod. Genom bekräftelse och berättigande av de egna lösningarna och handlingar hos individer har hon fått bevittna den egna människans resursutveckling. Detta speglas bland annat i boken Att läkas i livet och arbetslivet (Studentlitteratur) och Psykosocialt arbete.

  Carl E. Olivestam är docent i didaktik vid Göteborgs universitet, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i boken När hjärnan får bestämma. Därtill har han grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik, tillsammans med Håkan Thorsén, skrivit boken Värdegrund i förskola, skola och fritidshem.

  Håkan Thorsén är universitetslektor i filosofi och docent i etik vid Hälsoakademin vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med värdefrågor i ett antal statliga verk, som Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan samt anlitad expert inom Socialstyrelsen. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik. 

 • – Att arbeta inom det psykosociala fältet

  – Självkännedom Identitet Yrkeskunnande

  – Kulturpåverkan och kulturanpassning

  – Signaler, signalavläsning och riskbeteenden

  – Redskap för det psykosociala arbetet

  – Utvärdering av metoder

  – Samhällets och personalens ansvar

  – Psykosocialt arbete genom tiderna

  – Sociallagstiftning och berörda organisationer

 • Titel: Psykosocialt arbete

  Författare: Carl E. Olivestam, Diana Thorzén & Håkan Thorsén

  Sidantal: 138

  F-pris: 180 kr

  ISBN: 978-91-86619-12-1

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40