Beställ här

F-pris: 145 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Att upptäcka och åtgärda problem som drabbar barn och ungdomar.

  Psykosocialt arbete är speciellt formad för dem som utbildar sig för eller redan arbetar med utsatta barn och ungdomar. En viktig utgångspunkt för studiet är att fördjupa sin egen självinsikt.

  Boken ger handledning i hur man upptäcker risksignaler i tid och hur man arbetar inom dessa områden. Den ger också exempel på ett antal beprövade metoder som kan vara till hjälp i arbetet.

  En historisk översikt över framväxt och utveckling av det psykosociala arbetet ger en fördjupad förståelse för hur problem uppstår och bearbetas i olika samhällssituationer. En presentation av förekommande barnorganisationer och om barns förhållanden i olika länder ger ytterligare en belysning av den svenska psykosociala verksamheten.

  Denna högaktuella bok stimulerar till läsning och eftertanke genom överraskande illustrationer med oväntade vinklingar på problemidentifiering och lösningsförsök.

 • Diana Thorzén är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon har ett förflutet som dans- och dramapedagog, där syftet har varit att frigöra människors egna inre resurser. Hon utbildade sig till socionom och arbetade både inom socialtjänst och som skolkurator. Detta ledde till att hon kunde utveckla det frigörande förhållningssättet och till att även omfatta den verbala inre kommunikationen. Inom sitt arbete som psykoterapeut, inom primärvården och nu i egen regi, har hon utvecklat denna metod. Genom bekräftelse och berättigande av de egna lösningarna och handlingar hos individer har hon fått bevittna den egna människans resursutveckling. Detta speglas bland annat i boken Att läkas i livet och arbetslivet (Studentlitteratur 2004) och Psykosocialt arbete (Remus 2019).

  Carl E. Olivestam är docent i didaktik vid Göteborgs universitet, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010). Därtill har han grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik, tillsammans med Håkan Thorsén, skrivit boken Värdegrund i förskola och skola (Remus 2018).

  Håkan Thorsén är docent i etik vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med ett antal statliga organ, främst Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Han har verkat som expert inom Socialstyrelsen och arbetar sedan 35 år som etisk handledare, bland annat inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tvångsvård samt kriminalvård. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik (Remus 2017).

 • – Att arbeta inom det psykosociala fältet

  – Självkännedom Identitet Yrkeskunnande

  – Kulturpåverkan och kulturanpassning

  – Signaler, signalavläsning och riskbeteenden

  – Redskap för det psykosociala arbetet

  – Utvärdering av metoder

  – Samhällets och personalens ansvar

  – Psykosocialt arbete genom tiderna

  – Sociallagstiftning och berörda organisationer

 • Titel: Psykosocialt arbete

  Författare: Carl E. Olivestam, Diana Thorzén & Håkan Thorsén

  Sidantal: 138

  F-pris: 145 kr

  ISBN: 978-91-86619-12-1

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40