När hjärnan får bestämma

Beställ här

F-pris: 175 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Det har hänt något nytt som kan revolutionera undervisning och lärande

  Nu är det möjligt för alla som ägnar sig åt undervisning att tillgodogöra sig nya rön från modern neuroforskning och få eleverna att komma längre i sin kunskapsutveckling. Behavioristerna uppfattade en gång i tiden hjärnan som en stängd låda, men den lådan står nu öppen – något som kommer att få stora konsekvenser på det pedagogiska området.

  Redan Lev Vygotskij visade att lärarens agerande i lärandegruppen behövs för att få eleverna att nå den proximala utvecklingszonen. Nu kan vi inom neurodidaktik visa hur läraren utifrån neurodidaktisk kunskap kan få eleverna att nå ännu längre, nämligen till det vi benämner den distala överraskningszonen.

  I boken Det pedagogiskt-didaktiska valet för undervisning och lärande får du inblick i nya pedagogiska och didaktiska förutsättningar som senaste hjärnforskning har att erbjuda. Dessa rön ställs i relief mot tidigare pedagogiska koncept vilket ger dig som läsare möjlighet till jämförelse och att bilda dig en egen uppfattning av hur undervisningen i ditt klassrum och din skola kan utvecklas. I boken ges konkreta exempel på genomförd undervisning och läranderesultatet redovisas och analyseras.

  Boken Det pedagogiskt didaktiska valet presenterar den nya neuroforskningen och dess pedagogiska tillämpning inom det som kallas neurodidaktik. Man kan likna samspelet mellan hjärnan och kroppen vid en pågående konsert. Det är många olika omständigheter och aktörer som har betydelse för hur konserten gestaltar sig: konsertsalens storlek och akustik, partituret, dirigenten, musikerna, instrumenten och publiken.

  Bokens författare diskuterar också neurodidaktikens förhållande till de etablerade teoribildningarna inom pedagogiken och till det inom förskola och skola gängse pedagogiska förhållningssättet. De argumenterar för ingenting mindre än en neurodidaktisk befrielse från traditionella låsningar genom att presentera kreativa lösningar.

  Boken gavs ut i sin första version ut år 2010, men har här vidareutvecklats och aktualiserats utifrån nya rön.

  På förlagets webbplats finns en möjlighet till dialog för fortsatt utveckling. Du kan där diskutera hur nya rön kan tillämpas i den kontext du verkar i.

  Författarna:

  Carl E Olivestam är professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi samt docent i ämnesdidaktik vid Göteborg universitet.

  Aadu Ott (2020) var professor i fysik och didaktik vid Göteborg universitet. Båda med lärarutbildning och erfarenhet av skolundervisning.

   

 • Titel: När hjärnan får bestämma

  Författare: Carl E. Olivestam & Aadu Ott

  Sidantal: 142

  F-pris: 175 kr

  ISBN: 978-91-86619-01-5

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40