När hjärnan får bestämma

Beställ här

F-pris: 175 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Forskningen håller på att revolutionera vår förståelse av den mänskliga hjärnan. Behavioristerna uppfattade en gång i tiden hjärnan som en stängd låda, men den lådan står nu öppen – något som kommer att få stora konsekvenser också på det pedagogiska området.

  När hjärnan får bestämma presenterar den nya neuroforskningen och dess pedagogiska tillämpning inom det som kallas neurodidaktik. Man kan likna samspelet mellan hjärnan och kroppen vid en pågående konsert. Det är många olika omständigheter och aktörer som har betydelse för hur konserten gestaltar sig: konsertsalens storlek och akustik, partituret, dirigenten, musikerna, instrumenten och publiken.

  Allt och alla bidrar till den dynamiska helheten, det finns ingen privilegierad position i sammanhanget, ingen plats där man bara kan ”sitta och titta på”. För att framgångsrikt kunna lära ut – eller lära in – någonting måste man ta hänsyn till denna dynamiska helhet. Neuroditaktik handlar i grund och botten om att låta hjärnan själv bestämma lärandets utformning.

  Bokens båda författare diskuterar också neurodidaktikens förhållande till de etablerade teoribildningarna inom pedagogiken och till det inom förskola och skola gängse pedagogiska förhållningssättet. De argumenterar, skulle man en smula tillspetsat kunna säga, för ingenting mindre än en neurodidaktisk revolution.

  Om författarna: 

  Carl E. Olivestam och Aadu Ott är professorer i utbildningsvetenskap, Olivestam med en bakgrund inom humaniora, Ott inom naturvetenskap. De har båda gedigen erfarenhet av lärarutbildning och pedagogisk forskning och har dessutom själva arbetat som lärare inom det svenska skolsystemet. De har också varit med om att grunda Strömstadsakademin, ett institut för avancerad forskning. Tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har de utvecklat en didaktik grundad på aktuell vetenskap: Neurodidaktik. Detta koncept vidareutvecklas inom Neuroforum som omfattar såväl vetenskaplig utveckling som tillämpade skolprojekt (www.neuroforum.se).

 • Titel: När hjärnan får bestämma

  Författare: Carl E. Olivestam & Aadu Ott

  Sidantal: 142

  F-pris: 175 kr

  ISBN: 978-91-86619-01-5

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40