Förlaget Remus

Det är en utmanande och lustfylld situation att vara läromedelsförfattare. Men efter en del år blir man nyfiken på att inte bara skriva utan också att kunna påverka hela utvecklingen från idé till skrivande och från skrivande till producerande. Och så föddes tanken på att starta ett eget förlag.


Året var 2008 som borde ha avskräckt de flesta från att starta bolag under ett år som dominerades av den globala finanskrisen. Men inte oss. Vi såg behovet av ett mindre mer flexibelt förlag för att möta de utbildningsbehov som vi av egen erfarenhet såg.

Vad förlaget skulle heta tog oss både hit och dit till dess vi fastnade för Remus. Han som med sin bror grundade staden och världsriket Rom. Och vi, Håkan Thorsén och Carl E. Olivestam, två vänner sedan länge, var också två grundare som tog företagsnamnet med denna bakgrund.

Förlagsnamnet Remus innehöll därtill en dubbel vit:.
Remus var en liten person med potential för att växa såsom vi hoppades för vårt förlag. Och Remus på latin betyder åra och nu skulle vi ro vår vision i hamn.

Och det mottagande våra läromedel har fått visar att vi är på god väg. Därför tillkommer hela tiden nya produkter för att underlätta för dem som befinner sig i en utbildningsmiljö eller vill tillgodose sin läslust.

För att gå från idé till förverkligande krävs inte bara vänskap och lust att skriva som vi båda delade utan också medarbetare för det rent hantverksmässiga. Formgivare och bildredaktör, distributör och marknadsförare och ekonomiansvarig kom till vår hjälp. Och på så sätt har Håkan och Carl kunnat förverkliga visionen av att nå lärare och elever på olika stadier från förskola till högskola med vad vi uppfattar vara läromedlen som underlättar undervisning och lärande.

En romersk legend

Enligt den romerska legenden blev bröderna Remus och Romulus utsatta i skogen att dö, men en varghona ”adopterade” och födde upp dem.

För oss som förlag tillämpar vi detta så att ingen ska behöva hamna i utanförskap. I våra produkter finns olika alternativa vägar till att få den kunskap som avsedd utbildning ska ge. Legenden berättar vidare om hur Remus tillsammans med sin bror Romulus grundade staden Rom. Den stad som blev huvudstad i det romerska imperiet. Ett ordspråk säger att ”Rom byggdes inte på en dag”. Ett annat säger att ”Alla vägar bär till Rom”.

Dessa ordspråk kan mer bildligt betyda att utbildning tar tid och att läraren ska ha tålamod. Vi kan också förvänta oss att undervisning ska tydliggöra alla de olika vägar och metoder som leder till uppsatta mål. Och ingen kan i förväg veta vad en god utbildning kan leda fram till.

Namnet Remus är latin och betyder åra men också hjälpmedel i vidare bemärkelse. Remus förlag vill med sitt namn ange att vårt mål är erbjuda verktygen för:

– att forma det outsagda eller diffusa i meningsfulla begrepp
– att presentera olika lösningar på vardagsnära problem
– att stimulera fantasi och kreativitet
– att få igång tankeverksamhet och kritiskt förhållningssätt
– att våga omsätta lösningar i skolvardagen
– att basera våra produkter på aktuell forskning och erfarenhet

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40