Värdegrund i skola – förskola – fritidshem

Beställ här

F-pris: 150 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Denna nyutkomna bok kan hjälpa till att öka farten i processen att uppnå en värdesäkrad skola. Boken kommer nu i sin fjärde upplaga. Värdegrunden är densamma men grundandet visar på en skillnad mellan förskola och övriga skolformer. Förskolan fastställde i Lpfö 18 Barnkonventionen som sin värdegrund medan grundskolan och gymnasieskolan alltfort vilar på den svenska värdegrunden som fastställdes med 1994 års skolreformer.

  Författarna visar på vägen till en värdesäkrad skola. De är som tidigare Carl E. Olivestam och Håkan Thorsén vilka garanterar hög standard avseende kunskap och erfarenhet. De erbjuder dessutom introduktionsservice för personal, se Kompetensutveckling.

  Det här är en bok för alla som är intresserade av värdegrundsarbete i förskola och skola. Boken kan med fördel användas i lärarutbildning, kompetens-utveckling för pedagoger och lärare samt som vägledning för skolledare.

  Boken består av två huvuddelar:

  En teoridel med fokus på utbildning och lärande kring värdegrunden. Den omfattar historisk bakgrund, etikteori och uppgifter som formats dels utifrån olika skolstadiers förutsättningar, dels för att fördjupa lärandeprocessen i utbildning och kompetensutveckling.

  En tillämpningsdel med fokus på praktiserande av värdegrunden i vardag och undervisning. Den ger olika etiska redskap och modeller att pröva vid utförandet av det värdegrundsuppdrag som åligger en pedagog och lärare.

 • Carl E. Olivestam är professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi samt docent i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Han har gedigen erfarenhet av värdegrundsarbete både i teori och i praktik. Han framhåller särskilt det personliga förhållandet till läraryrket med sin bakgrund i skolpolitisk forskning, lärarutbildning och läromedelsförfattande. Tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat en didaktik grundad på aktuell vetenskap: Neurodidaktik – publicerad i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010).

  Håkan Thorsén är docent i etik vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med värdefrågor i ett antal statliga organ, främst Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Han har verkat som expert inom Socialstyrelsen och arbetar sedan 30 år som etisk handledare, bland annat inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tvångsvård samt kriminalvård. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik (Remus 2017).

 • – Värdegrundsförändringar i förskola, fritidshem och skola

  – Aktuell värdegrund i förskola, fritidshem och skola

  – Värdegrunden gestaltad i förskolans och skolans vardag

  – Värdegrund och yrkesutövning

  – Konfliktlösning och värdegrunden

  – Bedömning, betyg och värdegrunden

  – Didaktisk rotation – en modell för undervisning och lärande kring värdegrunden

 • Titel: Värdegrund i skola och förskola

  Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén

  Sidantal: 132

  F-pris: 150 kr

  ISBN: 978-91-86619-13-8

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40