Från kyrka till wellbeing

Beställ här

F-pris: 150 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Från kyrka till wellbeing är ett läromedel som genom återkommande omarbetningar aktualiserar kyrkors och alternativa rörelsers situation i dagens samhälle och värld. Författarna ställer nutidsläget i relief till bakgrund och historisk utveckling.  Lärare och pedagoger får här en möjlighet till en kvalificerad kompetensutveckling.

  En väldokumenterad men lättillgänglig framställning med rikt bildmaterial tar läsaren med från den första kristna kyrkans framväxt, vidare över olika kyrkors, alternativtolkningars och konkurrerande icke-kristna rörelsers uppkomst fram till vår tid.  

  Detta läromedel tydliggör för  lärare och pedagoger hur kyrkor i olika tider har mött olika utmaningar och möjligheter och hur de bemött dessa på skilda sätt. Valet har stått mellan tradition och innovation. Men också mellan vaktslåendet av lära och riter mot utveckling av form och innehåll för att möta nya behov hos  befolkning och samhällen.  Vidare visar författarna att vissa kyrkor upplevt splittringar som gett upphov till nya kyrkor. Andra kyrkor har mött nya utmaningar genom att satsa på ekumenik och även bildandet av sammanslagningar. Inte minst har ekonomi mer än teologi varit på drivande för denna senare utveckling. Vissa kyrkor är mer nationellt begränsaade andra globalt utbredda. 


  Att kristendomen möter andra religioner är något kyrkorna levt med sedan urkyrkans tid. Detta skildas i avsnitt kring mötet med de större religionerna som islam, hinduism och buddhism där exempel på nya samkonstellationer uppstår i en för dem ny västerländsk kontext.  I kyrkornas möte med sekularisering uppstod också Nya religiösa rörelser, en del benämdes New age eller nyandlighet – trots att de inte var nyheter. Sådana uppstod redan vid kristendomens första framträdande.


  Kyrkornas nya utmaning i 2000-talets värld är mötet med människor utan religionstillhörighet, som sammantagna utgör tredje största populationen i världen. De benäms mer eller mindre seriöst som tillhörande nonismen.

  Förändrade ekonomiska villkor globalt och nationellt försätter också kyrkor i en ny situation som bemästras med ekumenik, något som leder till samarbete och även fusioner mellan kyrkor. Situationen möts också med en ökad grad av professionalism som visar sig i kyrkornas förmåga att söka upp för dem nya arenor, fysiska och digitala, där människor rör sig för att erbjuda support som efterfrågas. Något som titeln på detta läromedel visar: Kyrkan erbjuder både gudstjänst och välbefinnande.

  Om författarna: 

  Carl E. Olivestam är lärarutbildare, doktor i religionsvetenskap, docent i ämnesdidaktik och professor i utbildningsvetenskap.
  Mimmi Eriksson är lärarutbildare, doktor i hälsovetenskap och universitetsadjunkt i religionsvetenskap och hälsovetenskap.
  Stig Lindholm var docent inom kyrkokunskapsområdet, teologie doktor, docent, lärarutbildare och författare.

 • Titel: Från kyrka till wellbeing

  Författare: Carl E. Olivestam, Mimmi Eriksson & Stig Lindholm

  Sidantal: 368

  F-pris: 120 kr

  ISBN: 9789186619107

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40