Från kyrka till wellbeing

Beställ här

F-pris: 120 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Från kyrka till wellbeing är handboken som genom återkommande omarbetningar aktualiserar kyrkors och alternativa rörelsers situation i dagens samhälle och värld. Författarna ställer nutidsläget i relief till bakgrund och historisk utveckling och tar oss med från den första kristna kyrkans framväxt, vidare över olika kyrkors och alternativtolkningars uppkomst fram till vår tid.

  I denna upplaga tydliggörs mönster som att kyrkor i olika tider har mött olika utmaningar och möjligheter och bemött dessa på olika sätt. Valet har stått mellan tradition och innovation. Vidare visar författarna på en ny företeelse som växt fram globalt.

  Att kristendomen möter andra religioner är något kyrkorna levt med sedan urkyrkans tid. Kyrkornas nya utmaning i 2000-talets värld är mötet med människor utan religionstillhörighet, som sammantagna utgör tredje största populationen i världen.

  Förändrade ekonomiska villkor globalt och nationellt försätter också kyrkor i en ny situation som bemästras med ekumenik, något som leder till samarbete och även fusioner mellan kyrkor. Situationen möts också med en ökad grad av professionalism som visar sig i kyrkornas förmåga att söka upp för dem nya arenor, fysiska och digitala, där människor rör sig för att erbjuda support som efterfrågas. Något som titeln på handboken visar: Kyrkan erbjuder både gudstjänst och välbefinnande.

  Om författarna: 

  Carl E. Olivestam är doktor i religionsvetenskap, docent i ämnesdidaktik och professor i utbildningsvetenskap. Mimmi Eriksson är doktor i hälsovetenskap samt universitetsadjunkt i religionsvetenskap. Stig Lindholm var docent inom kyrkokunskapsområdet, teologie doktor och lärarutbildare.

 • Titel: Från kyrka till wellbeing

  Författare: Carl E. Olivestam, Mimmi Eriksson & Stig Lindholm

  Sidantal: 368

  F-pris: 120 kr

  ISBN: 9789186619107

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40