Om teamet på Remus

Här kan du läsa om personerna bakom förlaget Remus. Vi är ett gäng som gillar fart och fläkt som alla har en förkärlek till böcker. 


Carl E Olivestam

Carl E Olivestam är alltid i rörelse. Han vill förmedla det som händer och belysa det utifrån den erfarenhet han har skaffat sej med åren. Han blev doktor i teologi efter studier vid Uppsala universitet och intresset har hållit i sig. Här är han närvarande vid Lunds domkyrka från 1000-talet som just behöver reparera tornen. De lyftes ner på marken ett hissnade och hissnande ögonblick under två dagar i mars 2022. Och Carl var där för att dokumentera den historiska tilldragelsen. Och dagen efter möter han en mellanstadieklass i Stockholm för att visa att han kan hålla i en matta med motiv från hinduismen på ena sidan och buddhism på den andra och svara helt oförberedd på elevernas alla frågor.

Carl blev lärare och snart lärarutbildare och chef för religionsutbildning, docent och till slut professor i utbildningsvetenskap. Hans lust att se olika miljöer och länder innebar att han arbetat vid både Umeå, Göteborgs och Stockholms universitet. Och genomfört olika projekt i både, Storbritannien, Nederländerna, USA och Ryssland. Detta intresse för olika kulturer och pedagogiska lärandestilar gjorde honom till en mångsidig författare av läromedel som präglas av intressanta upplägg och grundligt innehåll samt inte minst humor i ord och bild.

Detta innebär att han tillsammans med sina kreativa och underbara arbetskamrater kan erbjuda ett rikhaltigt utbud inom olika ämnesområden som garanterat stimulerar undervisning och underlättar lärande.

Håkan Thorsén

Håkan Thorsén gillar tennis. Där förenas kropp och medvetande och ger tillskott av positiva stresshormoner.

Han är utbildad vid Uppsala universitet till filosofie doktor i religionsfilosofi. Och huvudintresset var snart livsfrågor och etik. Han utbildade sig till lärare i SO-ämnen och där utvecklades hans intresse för skolfrågor. Sedan kan Håkan att som FoU-lärare i vård och omsorg hamna först i Falun med sedan i sin hemstad Örebro. Han blev tidigt flitigt anlitad som föreläsare på olika studiedagar och konferenser, bland annat inom Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Och snart blev han både etisk handledare inom vård och omsorg, socialtjänst, kriminalvård och skola.

Belöning för sitt slit fick så Håkan genom att bli docent inom omvårdad med inriktning mot etik vid Örebro Universitet. Han var också verksam som proprefekt något som innebar att ledarskapsfrågor kom att ingå i hans kompetens.

Håkan har sedan 1990-talet skrivit många läromedel både för de stora förlagen och för det egna förlaget Remus, vilket visa att han är en optimist i alla lägen.

Diana Thorzén

Diana Thorzén är född och uppväxt i Dalarna. En bygd som hon har en förkärlek till och särskilt den vackra kulturbygden runt sjön Siljan.

Tidigt i livet vakande hennes intresse för människor och deras olika livsvillkor. Hon ville arbeta med mänskliga relationer. Därför utbildade hon sig till socionom vid Örebro Universitet. Som sådan arbetade hon bland annat som skolkurator.

Baserat på sambandet mellan kropp och själ prövade hon att arbeta med mobbing och sociala relationer där parterna hade kört fast i sin kommunikation. Drama som är en icke verbal uttrycksform blev den metod hon särskilt valde för att skapa intresse och lösa problem.

Dianas stora intresse är dans och den konstformen har hon utvecklat genom åren i olika riktningar. Hon har undervisat grupper i dansterapi där känslor och kroppsrörelser blir ett sätt att lära känna sig själv.

Lusten att förstå människor ledde vidare till en examen som legitimerad psykoterapeut. Som sådan möter hon patienter inom vården och brukare inom omsorgen för att komma tillrätta med olika slags psykiska problem. Dianas arbete inom vård och privat verksamhet har ökat mitt intresse för att hitta nya vägar och områden. Och på så sätt väcktes mitt intresse för att också i bokform kunna nå en intresserad läsekrets.

Isak Snow

Det rör sig alltid kring Isak och han är alltid på frammarsch. Redan som 10-åring lämnade han storstaden för landet. Han skötte tillsammans med sin far och mor 350 får och tiotalet nötboskap. Han lärde sig snabbt att köra traktor och att sköta utfodringen. Han startade redan som 12-åring rockbandet Spiders där han var trummis. Musiken har alltid stått honom nära och följt honom som en röd tråd genom livet.

Isak är nu pappa till tvillingpojkarna Oliver och Liam, familjefar med hus på landet med mycket praktiskt arbete, VD i rockbandet Smash Into Pieces med 12 anställda, tillika turnéledare för rockbandet, tidigare trummis i detsamma. Vd för managementbolaget CMG med sexton artister, chef på Scenit (ett samarbete med fem bildningsföreningar). Men det finns ändå tid över för Remus engagemang.

Eliza Olivestam Lehto

Eliza Olivestam Lehto arbetar sedan flera år tillbaka som lärare i grundskolan. Vägen dit har bl.a. gått via egenföretagande i dans, administrativa tjänster vid ideella organisationer, studier i systemvetenskap och familjeliv.

Elizas nyfikenhet har alltid lett henne in i många spännande projekt inom flertalet dicipliner; musik, dans, teater, projektledning, redaktörsuppdrag – you name it! Projekt som fört Eliza till olika platser och spännande möten både utomlands och i Sverige. Men det är ändå arbetet i skolan som Eliza placerar högst på listan. Både på listan av det mest utmanande uppdraget och listan av det mest glädjande.

Varje dags utmaningar i att möta elever, individer, som alla har sina frågor kring vardagen och livet och därtill pendla mellan att ge omsorg och att förmedla kunskap. Här finns också utmaningen i att arbeta i en organisation där det finns många synsätt på vad pedagogik är, hur den bäst förmedlas och i vilken anda. Synsätt som står i ständig förändring.

”Kunskapen ska sitta i kroppen” är ett av Elizas egenkomponerade valspråk. Genom att göra eleverna mycket deltagande i att söka, tolka och förmedla nyvunnen kunskap utvecklas undervisningen tillsammans med varje enskild individ. Med en förkroppsligad pedagogik och genom ett personligt tilltal förmedlar Eliza kunskap till eleverna.

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40