Kulturmöte i centralafrikansk kontext

Beställ här

F-pris: 120 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Kulturmöte i centralafrikansk kontext är resultatet av ett äventyrligt fältarbete mitt mellan ett par inbördeskrig och mitt i centrala Afrika. Boken analyserar ur många aspekter resultatet av det kulturmöte som uppstod för snart 100 år sedan då svensk kultur mötte centralafrikansk. Boken innehåller både historiska fakta och kartor som gör att det är lätt även för varje läsare att snabbt bli bekant med regionen.

  Boken kan med framgång användas som underlag för lärare i förberedelse för grupparbete, enskilt studium för att ge ett perspektiv på den mångkulturella problematik som är högaktuell i vårt eget land.

  Om författarna

  Christina Thornell är docent vid Institutionen för orientaliska och afrikanska språk vid Göteborgs universitet.

  Carl E. Olivestam är docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Han har lång verksamhet som forskare inom områden som politik, didaktik, kultur och religion.

  Film och intervjuer:

  I samband med fältarbetet i Centralafrikanska republiken spelades även en hel del filmmaterial in. En del av detta material, bland annat intervjuer med viktiga kyrkoledare är nu tillgängligt på YouTube. Se filmerna här!

 • Titel: Kulturmöte i centralafrikansk kontext

  Författare: Carl E. Olivestam & Christina Thornell

  Sidantal: 400

  F-pris: 120 kr

  ISBN: 91-7346-559-3

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40