Beställ här

F-pris: 160 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Religionsundervisning innebär skapande där grundmaterialet finns i det omgivande samhället och i världen. Trots detta är det inte alltid så enkelt att göra ämnesinnehållet meningsfullt och få elever att upptäcka religionens roll för unga människor i ett sekulariserat samhälle. 

  Lärare och pedagoger i grundskola och gymnasium har en utmanande uppgift att inbjuda elever till att upptäcka vad som religionskunskapens kursplaner och religionernas verklighet erbjuder. Därtill att ta ställning kring etik och livsfrågor – söka formulera egna och sätta sig in i och respektera andras.

  Lärare och pedagoger har en skapande uppgift att utföra denna utbildning tillsammans med eleverna. Denna handbok i religionskunskap erbjuder undervisaren den kompetensutveckling som möjliggör en kreativ utbildning. Men detta läromedel lämpar sig också att komma till använding inom lärarutbildning och andra ämnen på universitet och högskolor.

  Detta läromedel i religionsdidaktik täcker olika innehåll, teori och perspektiv och hur val av stoff och metoder bidrar till hur undervisningen ger avsett lärande.  

  Religionsdidaktik är ett läromedel som omfattar olika ämnesområden som religion, alternativa religiösa rörelser, etik och livsfrågor. Förutom diaktik ges här också exempel på metodik. För att uppnå konkretion i undervisningen som ger ett mer engagerat lärande kopplas ämnesstoff till attraktiva temata och spännade arenor.

  Om författaren:
  Carl E. Olivestam är lärarutbildare, doktor i religionsvetenskap, docent i didaktik, och professor i utbildningsvetenskap. 

  I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har Olivestam utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i fysikens didaktik samt i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i  När hjärnan får bestämma.
  Därtill har Olivestam bedrivit forskning inom pedagogik och didaktik. Tillsammans med Håkan Thorsén, doktor i filosofi och docent i etik har han skrivit läromedlet Värdegrund i förskola, skola och fritidshem.

 • Titel: Religionsdidaktik

  Författare: Carl E. Olivestam

  Sidantal: 180

  F-pris: 175 kr

  ISBN: 978-91-86619-07-7

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40