Beställ här

F-pris: 175 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Religionsundervisning är ett skapande där grundmaterialet finns i det omgivande samhället och i världen. Trots detta är det inte alltid lätt att göra ämnesinnehållet meningsfullt och få elever att upptäcka religionens roll för unga människor i ett sekulariserat samhälle.

  Religionsläraren har denna utmanande uppgift att av det som kursplaner och verkligenheten erbjuder inbjuda elever till att se vad som finns att upptäcka i det som kan tyckas vara bara sand. Religionsläraren har en skapande uppgift att utföra tillsammans med de studerande. Denna handbok i religionskunskap vill erbjuda läraren hjälp att utföra den uppgiften.

  Om författaren:

  Carl E. Olivestam är docent i didaktik vid Göteborgs universitet, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010). Därtill har han grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik, tillsammans med Håkan Thorsén, skrivit boken Värdegrund i förskola och skola (Remus 2018).

 • Titel: Religionsdidaktik

  Författare: Carl E. Olivestam

  Sidantal: 180

  F-pris: 175 kr

  ISBN: 978-91-86619-07-7

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40