Våra böcker

Välkommen att upptäcka vad som finns att välja mellan som läromedel, handledningar och speciallitteratur. Vår utgivning av läromedel täcker grunder för demokrati och värdegrund för förskoleklass, grundskola, fritidshem, liksom också för gymnasium, högskola och universitet, särskilt angelägen litteratur inom lärarutbildning. Våra kompetensutvecklande läromedel kring människosyn, etik och psykosocialt arbete ger god vägledning oavsett var och i vilken roll du arbetar inom skola och omsorg.

Lärare och pedagoger har en omfattande uppgift att medverka till forma en ny generation både till att ta personligt ansvar och bidra till ett samhälle i utveckling. De ska lära elever och övriga studerande att identifiera och hantera personliga problem och bibringas en beredskap för att möta nationella och globala problematiker. Till sitt förfogande har lärare och pedagoger olika styrmedel, dels de som är fastställda av riksdag och regering, del sådana där de själva måste göra val i medvetenhet om att dessa val i grunden styr deras undervisning och elevers lärande.


Vissa läromedel är mer inriktade på ämnen inom förskoleklass, grundskola och gymnasium Vi är medvetna om att val av läromedel i hög grad påverkar varje utbildningssituation. Därför är våra läromedel utformade så att de ska underlätta för lärare och pedagoger att nå de fastställda målen. Vi har valt en pedagogisk-didaktisk struktur för att stimulera eleverna och underlätta deras lärande.


Andra läromedel vänder sig till vuxenutbildning inom skola, högskola och universitet. Och vi erbjuder också läromedel som är mer formade för kompetensutbildning och riktar sig till lärarstuderande och verksamma lärare inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasium, högskola och universitet.


Vi inbjuder dig som besökare av Remus förlag att orientera dig kring våra läromedel. Hör gärna av dig vid frågor som kan uppstå. Det är särskilt väsentligt för oss att få veta dina uppfattningar om du är lärare eller pedagog i förskoleklass, grundskola, fritidshem, liksom också på gymnasium, vux, högskola och universitet.
Även om du är skolledare finns en hel del litteratur att bekanta sig med som kan bidra till en god personalstrategi. Inte minst vårt utbud kring personligt ledd kompetensutveckling kan bidra till progression av de situationsbestämda behov som kännetecknar varje utbildningsområde.


Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40