Support

Behovet av inspiration för att komma igång är något som alla upplever mer eller mindre ofta. Det gäller att släppa fram impulser och få till ett momentum eller hur man vill uttrycka detta fenomen känt från klassisk mekanik som beskriver hur svårt det är att ändra ett objekts rörelsetillstånd.

Alla som varit ute i en kanot och försökt styra mot ett mål i motvind känner till problemet. På samma sätt kan det kännas när man förbereder en lektion där man på förhand känner till elevernas positionering och innehållets konsistens samt den tid som begränsar lärandetillfället.

Dessa sakernas tillstånd ger dig anledning att närmare se våra förslag till impulser i PowerPoint för att få till ett fungerande momentum.


Religion 7

Powerpoint

Religion 8

Powerpoint

Religion 9

Powerpoint

Värdegrund i förskola och skola

Powerpoint
Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40