Människosyn och etik

Beställ här

F-pris: 160 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Människosyn och etik är alltid närvarande i såväl privata som professionella möten. Och reflektion över sin egen och andras människosyn och etik är nödvändig särskilt för lärare, pedagoger och övrig personal inom förskola, skola och fritidshem. Men i lika hög grad en angelägenhet för de som arbetar eller forskar inom universitet och högskolor.

  Reflektion över egen och andras människosyn och etik är en förutsättning för att bättre förstå andras handlande och egna reaktioner. Detta läromedel ger redskap för att reflektionen inte stannar där utan kan omsättas i handling. Dessutom innebär läsningen en kompetensutveckling genom att ge en systematisk presentation över många inflytelserika människosyner.

  Detta läromedel ger en grundläggande analys över etiken och några centrala värden i vår kultur, såsom människovärde, frihet, integritet, solidaritet, jämställdhet, hänsyn till miljön och hälsa. Dessutom sätter författaren in människosyn och etik i ett livsåskådningssammanhang. Den kompetensutveckling som detta läromedel omfattar därtill moralisk stress i arbetslivet och individuella strategier för att hantera denna stress.

  Ett särskilt avsnitt utvecklar begreppet existens, om vad det innebär att finnas till och leva sitt liv. Avsnittet argumentationsanalys innehåller värdefulla insikter för varje chef, lärare, pedagog och övrig personal inom varje utbildningsorganisation. Men lika användbar för varje privatperson.

  Om författaren

  Håkan Thorsén är universitetslektor i filosofi och docent i etik vid Hälsoakademin vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med värdefrågor i ett antal statliga verk, som Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan samt anlitad expert inom Socialstyrelsen. Under perioden 1999-2005 medlem av Pressetiska nämnden.

 • Titel: Människosyn och etik

  Författare: Håkan Thorsén

  Sidantal: 222

  F-pris: 160 kr + moms + påslag

  ISBN: 978-91-86619-09-1

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40