Neuropedagogik Neurodidaktik

Det pedagogiskt-didaktiska valet för Undervisning och Lärande: Neuropedagogik&Neurodidaktik

Det har hänt något nytt som kan revolutionera undervisning och lärande

Nu är det möjligt för alla som ägnar sig åt undervisning att tillgodogöra sig nya rön från modern neuroforskning och få eleverna att komma längre i sin kunskapsutveckling. Redan Lev Vygotskij visade att lärarens agerande i lärandegruppen behövs för att få eleverna att nå den proximala utvecklingszonen. Nu kan vi inom neurodidaktik visa hur läraren utifrån neurdidaktisk kunskap kan få eleverna att nå ännu längre, nämligen till det vi benämner den distala överraskningszonen. Och neuroforskningen visar att hjärnan stimuleras av överraskningar.

 

I boken får du inblick i nya pedagogiska och didaktiska förutsättningar som senaste hjärnforskning har att erbjuda. Dessa rön ställs i relief mot tidigare pedagogiska koncept vilket ger dig som läsare möjlighet till jämförelse och att bilda dig en egen uppfattning av hur undervisningen i ditt klassrum och din skola kan utvecklas. I boken ges konkreta exempel på genomförd undervisning och läranderesultatet redovisas och analyseras. Boken gavs ut i sin första version ut år 2010, men har här vidareutvecklats och aktualiserats utifrån aktuell neurovetenskap.

På förlagets webbplats finns en möjlighet till dialog för fortsatt utveckling. Du kan där diskutera hur nya rön kan tillämpas i den kontext du verkar i.

 

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40