Återigen är abort aktuellt men hur ska jag samtala med eleverna?

Abort är aktuellt igen. Inställningen gav utslag i det amerikanska mellanårsvalet där republikanerna stod för ett starkt motstånd mot fri abort medan demokraterna försvarade denna rätt som nu var ifrågasatt genom Högsta domstolens beslut. I Sverige kunde frågan också ha blivit aktuell genom en diskussion framför allt bland kristdemokraterna. Men Kd-ledaren Ebba Busch förhindrade detta genom att förklara att partiets ståndpunkt är att rätten till abort ska skrivas in i Svea rikes lag.

Det är uppenbart för var och en som att det råder en stark konflikt mellan kvinnans rätt att följfulla aborten eller inte och fostrets rätt till liv liksom mannens rätt till bestämmande och samhällets rätt att bestämma över fosters liv.

I svensk lag från 1974 gäller att kvinnans rätt att bestämma över sin kropp går före fosters liv efter en intensiv diskussion i samhället. Detta står i stark kontrast till USA:s Högsta domstolsutslag att fosters liv går före rätten att kvinnans får bestämma över sin kropp. Mannen rätt att bestämma ges lägre prioritering, liksom samhällets rätt att bestämma över aborten.

Det är en svår balansgång mellan fosters rätt till liv och kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Men jag tycker att kvinnans rätt att bestämma över sin kropp går före de övrigas intressen. Jag tycker att lojaliteten bör ligga på den gravida kvinnan som har till 18 veckan på sig att bestämma sig.

H. Nesrot, högstadielärare

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40