Vad ska man med människosyn till?

Jag tycker att människosyn är jättejobbig. Jag har inte någon sådan, vad jag vet. Det behöver man inte. Jag klarar mig utan människosyn.
D Näsman, matematiklärare

Människosyn är nödvändig att ha. Det hävdar jag, Håkan som är filosof och författare till boken Människosyn och etik.
Näsmans inlägg tycker jag inte är så genomtänkt. En människosyn är avgörande till exempel när det gäller djurförsök inom läkemedelsindustrin. Där drar man slutsatserna: Eftersom någon biverkan av djurförsök inte uppstår kan man sluta sig att människor inte heller kan drabbas av biverkningar. Men här inställer sej frågan som kräver en medveten människosyn för att avgöra: Är människor lika de djur som industrin experimenterar på?
Ett annat exempel där det krävs en medveten människosyn för att avgöra handlar om teorier eller modeller inom till exempel Kognitiv beteendeterapi (KBT), omvårdnadsmodeller eller arbetsterapeutiska teorier eller modeller. Det är endast genom att ha en egen människosyn som varje individ kan ta ställning dessa olika modeller och vilka konsekvenser de får för patienter eller brukare.
Så räkna med människosynens betydelse för att kunna ta ställning i näringslivs- och samhällsfrågor liksom i dina olika livssituationer.

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40