Jag har problem med en mobbad elev

Amanda är högstadielärare och skriver:
Jag har problem angående en mobbad elev. Jag är högstadielärare på en skola+ och eleven går där i åttonde klass och vi kan kalla honom – Hassan. Han är tystlåten och gör inget väsen av sig. Hassan har två yngre systrar som det fungerar bra för. Hassan berättar om hur de mobbande eleverna beter sig. De kallar honom ”svartskalle” och ifrågasätter hans kunskaper i skolan. Han berättar också att han känner sig ensam och att han är utanför kamratskapet. Saker som säjs är; ”Varför åker du inte hem till Syrien, svartskalle.” ”Du är jättedum, Hassan.” och ”Klarar du inte hemuppgiften svartskalle”.
Vad ska jag göra?

Diana Thorzén svarar utifrån sin erfarenhet av mobbning och som författare till Psykosocialt arbete.
Det är viktigt att bygga en förtroendefull relation med Hassan. Det krävs att läraren möter honom enskilt några gånger innan en konfrontation kan ske med de mobbande eleverna. I detta läge är det till god hjälp att använda den metod vi kallar ”det professionella samtalet” (se Psykosocialt arbete s 89), som innebär:

  • aktivt lyssnade
  • lyhördhet,
  • bekräftelse
  • berättigande
  • respekt

Som lyssnade är läraren ”aktivt passiv”. Det innebär fokus på Hassans kroppsspråk och hållning samt på hans ansikte och mimik. Det innebär också att ge Hassan tillfälle att prata om sina reaktioner och känslor. Respekt ger läraren Hassan genom att lyssna på hans känslor, som han förknippar med mobbningen. Som lärare ingår i din profession att också samtala med Hassans vårdnadshavare. Redan dessa kontakter kan i bästa fall lösa problemet. Om inte någon förändring sker är det dags för dig att konsultera annan professionell personal som skolkurator, andra lärare, rektor och den eller de som utför mobbningen. Du ska inte känna dig eller vara  ensam i att lösa denna situation.

 

 

 

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40